pilsudski katowice kkZarząd Województwa przyjął 31 marca pierwszą wersję Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030. Projekt zawiera opis procesu transformacji i wskazanie terytoriów, które będą najbardziej dotknięte jej negatywnymi skutkami, ocenę gospodarczych, społecznych i terytorialnych skutków przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu wraz z określeniem celów i rodzajów planowanych operacji, a także mechanizmu zarządzania całym procesem.

- Śląskie wkracza w decydujący moment swojej historii. Województwo odchodzi od górnictwa i przemysłu ciężkiego – kształtujących region w przeszłości – i zmierza w kierunku budowania nowej gospodarki, opartej o nowoczesne i przyjazne dla środowiska technologie, które staną się przyczynkiem do sukcesywnego rozwoju województwa w najbliższej przyszłości – czytamy w komunikacie prasowym.

Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego to ważny dokument bazowy, który określa ramy procesu transformacyjnego w regionie nie tylko z wykorzystaniem środków pochodzących z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, ale również innych, unijnych źródeł, które mogą skutecznie wspierać wdrażanie przemian społeczno-gospodarczych w regionach górniczych.

Punktem wyjścia do przygotowania Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji jest, uchwalona w październiku 2020 r., Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie 2030. Zaprezentowana w strategii wizja rozwoju regionu harmonijnie wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu, zorientowanego na tworzenie nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarki, uwzględniającej kwestie neutralności klimatycznej i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

- 31 marca br. Zarząd Województwa przyjął projekt Regionalnego Planu Transformacji Województwa Śląskiego. Jest to pierwsza, wstępna wersja dokumentu, która jest wynikiem szerokich konsultacji społecznych. Plan powstał w oparciu o liczne opinie i propozycje zebrane podczas spotkań realizowanych z udziałem przedstawicieli poszczególnych podregionów, samorządów, podmiotów górniczych, organizacji pozarządowych, związków zawodowych, młodzieży, a także mediów – informuje Urząd Marszałkowski.

Pierwszy projekt planu określa m.in. ocenę możliwych skutków gospodarczych, społecznych i terytorialnych przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu; potrzeby i cele do 2030 r. służące osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r.; rodzaje planowanych projektów w zakresie Sprawiedliwej Transformacji regionu.

Dalsze prace nad dokumentem zakładają uzgodnienia z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, a także konsultacje społeczne przyjętych zapisów w projekcie, a w następnym kroku wprowadzenie ewentualnych zmian po konsultacjach i przekazanie dokumentu, w II połowie lipca br. do Komisji Europejskiej.

źródło: nettg.pl, autor: AMC, fot.: Krystian Krawczyk

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056