W przyszłym roku pracowników Kompanii Węglowej czeka nowe rozwiązanie w sprawie realizacji deputatów węglowych. Jednak już w tym roku należy zadeklarować się w formie realizacji.

Deklaracje będą rozdawane przy paskach z wypłaty. Na stronie KADRY będzie można pobrać deklarację. Wiemy na pewno, że:

 • Deklarację będą wypełniać wszyscy pracownicy oraz emeryci, renciści i pozostałe osoby uprawnione.
 • Wypełnioną deklaracje będzie trzeba oddać do 31.11.2012. Nieoddanie deklaracji w tym terminie jest jednoznaczne z realizacją deputatu w formie ekwiwalentu wypłacanego co miesiąc.
 • Deputat będzie można realizować w ekwiwalencie pieniężnym. Ekwiwalent pieniężny można otrzymać jednorazowo (do 31.11.2013), dwa razy w roku (do 30.06, do 30.11) lub co miesiąc.
 • Deklarując realizację w ekwiwalencie pieniężnym nie trzeba ponownie składać deklaracji w latach kolejnych. Chcąc zmienić realizację deputatu składamy nową deklarację na kolejny rok w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji.
  • Zmiana deklaracji jest możliwa w roku realizacji jeśli deputat nie jest realizowany z przyczyn pracodawcy lub nastąpiła zmiana adresu zamieszkania pracownika.
  • Możliwa jest korekta zadeklarowanego sposobu realizacji (zmiana kopalni realizującej, sortymentu, miesiąca realizacji) tylko na wniosek pracownika za zgodą dyrektora.
 • Cena na dzień dzisiejszy to 618 zł brutto/tonę, dla sortymentu: orzech. Cena może ulec zmianie.
 • Deputat będzie można realizować w naturze.
  • Można wybrać kopalnię (jedną z KW S.A.) z której będziemy chcieli pobrać węgiel.
  • Wybieramy sortyment np. orzech, kostka, gruby itd. oraz ilość ton z zaznaczeniem miesięcy w których będziemy dany sortyment pobierać.
  • Można wybrać tylko jeden sortyment.
  • Jeśli nie pobierzemy wszystkich 8 ton, to resztę można realizować w ekwiwalencie pieniężnym.
  • Jeśli chcę inny sortyment niż orzech, np. groszek, to jego ilość będzie odpowiednia do jego ceny.
  • Można realizować deputat węglowy w danym miesiącu z dokładnością do 0,1t.
 • Deklaracja zawiera oświadczenie, że węgiel pobrany w naturze i niezużyty w gospodarstwie domowym w celach opałowych, a wykorzystany w innych celach stanowi naruszenie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U z 2011 nr 108 poz. 626 z późn. zm.).

Takie rozwiązanie pozwoli na powstanie jednolitego elektronicznego systemu deputatów węglowych dla całej Kompanii Węglowej. Deklarację są więc ułatwieniem dla firmy, która może określić zbyt surowca w poszczególnych miesiącach.

Problem w tym, że trudno przewidzieć, w przypadku realizacji węgla w naturze, jaka będzie zima i do kiedy wystarczy przywiezionego węgla. Trudno w tym przypadku określić zapotrzebowanie na rok z góry, ale może też okazać się, że system nie taki zły. Czas pokaże.

W sprawie pytań i wątpliwości można dzwonić do biura Związku.

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056