W dniu 30 maja odbyła się druga tura rozmów dotycząca regulaminu wypłaty nagrody z zysku. Przyjęto regulamin, który określa wysokość nagrody jako iloczyn następujących składników:

  • ilość przepracowanych dni (z urlopami i chorobowymi z tytułu wypadków i choroby zawodowej bez S/N),
  • obliczona przez służby płacowe baza za jeden przepracowany dzień - będzie określona do 15 czerwca,
  • wskaźnik zależny od miejsca pracy :

- 1,0 - pracownicy zatrudnieni pod ziemią,

- 0,75 - pracownicy przeróbki,

- 0,65 - pracownicy powierzchni,

- 0,6 - administracja.

 

Wypłata nagrody nastąpi do 29.06.2012r.

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056