Kopalniane

W dniu 12.09.2012 ZZ „KADRA” KW S.A wystosował do Pana Prezesa Piotra Rykali w związku z informacjami dotyczącymi odmowy wypłacania pracownikom ekwiwalentu z tytułu pomocy szkolnych dla dzieci sześcioletnich odbywających powtórne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

Przytoczone argumenty okazały się słuszne a decyzja zawarta w piśmie jest jednoznaczna. Dlatego prosimy wszystkich pracowników KWK Chwałowice którym odmówiono wypłaty ekwiwalentu o ponowne złożenie wniosku.

11.08.2012r minął okres trybu odwoławczego w zakresie rozstrzygnięcia przetargu publicznego w zakresie ”Dostawy bonów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz zapewnienia realizacji tych bonów w punktach handlowych i gastronomicznych dla pracowników KW S.A oddziału KWK Chwałowice.” W przetargu wzięły udział 3 firmy :

  1. Sodexo Motivation Solutions Polska Sp. z o.o.
  2. Cheque Dejeuner Sp. z o.o.
  3. Górnośląskie Konsorcjum Handlowe.

Ostatecznie najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Górnośląskie Konsorcjum Handlowe i to właśnie ta firma będzie realizowała przez okres 12 miesięcy bony żywieniowe.

Na podstawie podpisanych z organizacjami związków zawodowych Aneksów nr 1 i 2 do "Porozumienia zawartego w dniu 20 grudnia 2004 r. pomiędzy Zarządem Kompanii węglowej S.A. a organizacjami związków zawodowych - tekst jednolity na dzień 19 grudnia 2011r." wprowadzono do "Porozumienia ... " nowe załączniki:

  • Załącznik nr 14 - "Bezpłatny węgiel dla emerytów, rencistów i innych uprawnionych osób",
  • Załącznik nr 15 - "Deputat węglowy dla pracowników" określające nowe zasady realizacji deputatu węglowego dla ww. osób jakie w szczególności będą obowiązywać od 2013 roku.

Dotyczący zasad realizacji deputatu węglowego dla pracowników w 2012r.

deklaracja do pobrania tutaj: pdf

Więcej... >>

W dniu 30 maja odbyła się druga tura rozmów dotycząca regulaminu wypłaty nagrody z zysku. Przyjęto regulamin, który określa wysokość nagrody jako iloczyn następujących składników:

  • ilość przepracowanych dni (z urlopami i chorobowymi z tytułu wypadków i choroby zawodowej bez S/N),
  • obliczona przez służby płacowe baza za jeden przepracowany dzień - będzie określona do 15 czerwca,
  • wskaźnik zależny od miejsca pracy :

- 1,0 - pracownicy zatrudnieni pod ziemią,

- 0,75 - pracownicy przeróbki,

- 0,65 - pracownicy powierzchni,

- 0,6 - administracja.

 

Wypłata nagrody nastąpi do 29.06.2012r.

Więcej... >>

deklaracja do pobrania tutaj: pdf

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056