Kopalniane

W dniu 14.12.2010 został podpisany regulamin w sprawie zasad wypłacenia premii dla pracowników za wykonanie zadań za rok 2010. Premia zostanie wypłacona 10.01.2011r wraz z wynagrodzeniem za mc grudzień. Uzyskanie tego finansowego wyróżnienia zostało osiągnięte dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników kopalni. Wysokość środków będzie znana dopiero tuż przed sylwestrem a więc trzeba uzbroić się jeszcze trochę

w cierpliwość.

W imieniu Zarządu Związku Zawodowego Kadra jeszcze raz składam całej załodze podziękowanie i wyrażam swoje uznanie za trud górniczej pracy.

Karol Froehlich

Z końcem października rozpoczęły się rozmowy pomiędzy Dyrekcją KWK a stroną społeczną w temacie zmian w Regulaminie Organizacji i Finansowania Zakładowej Działalności Socjalnej w KWK „Chwałowice na lata 2011-2012.

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056