Kopalniane

Słowa tej piosenki są każdemu znane. Na naszej kopalni Komisja Socjalna dokonała wyboru letniego wypoczynku dla dzieci naszych pracowników. Dzieci będą miały okazję wypocząć zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Jeżeli chodzi o wypoczynek krajowy dzieci wyjadą na kolonie do Pogorzelicy i Ustki nad naszym pięknym Bałtykiem oraz Choszcznie i Ostrowie Wielkopolskim.

 

Więcej... >>

23 lutego odbyło się spotkanie strony związkowej z Zarządem Kompanii Węglowej S.A. Stronę Zarządu reprezentował tylko wiceprezes Piotr Rykala. W trakcie 4 godzinnego spotkania omówiono następujące tematy:

  •  Wartość posiłków profilaktycznych
  •  Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w 2011 roku.

Więcej...  >>

Z końcem października rozpoczęły się rozmowy pomiędzy Dyrekcją KWK „Chwałowice”, a stroną społeczną na temat zmian w „Regulaminie Organizacji i Finansowania Zakładowej Działalności Socjalnej Kompanii Węglowej S.A. Odział KWK „Chwałowice” na lata 2011-2012” zwanej dalej Regulaminem. Po przedstawieniu informacji przez Dyrekcję dotyczących realizacji świadczeń za okres 2009-2010 oraz prognozę do końca roku 2010, a także na podstawie analizy kierunków wykorzystania funduszu socjalnego, związki zawodowe: KADRA, ZZG, Maszynistów Wyciągowych i Ratowników Górniczych wypracowały wspólne stanowisko w sprawie zmian w regulaminie na lata 2011-2012. Zmiany te zakładały:

Z nowym rokiem pojawiły się nowe paski, na których można śledzić finansowe dokonania z poprzedniego miesiąca. Opis nowego paska będzie tworzony w oparciu o dokument nowy pasek tabele.pdf Wszelkie liczby zostały pozostawione na szablonie dla przykładu. W poniższym tekście chciałbym zwrócić uwagę na nowości w pasku, a także wyjaśnić pewne zależności, które nie dla każdego posiadacza, szczególnie młodego, są oczywiste.

Znane już są kwoty nagrody za wykonanie planu techniczno-ekonomicznego za 2010r która zostanie wypłacona pracownikom wraz z wynagrodzeniem za mc grudzień czyli 10.01.2011r.

Dla pracowników dołowych jest to kwota 4,75zł/dniówkę, przeróbki mechanicznej węgla to kwota 3,33zł/dniówkę dla pozostałych pracowników powierzchni to 2,61zł/dniówkę nagroda wypłacona jest za dni czarne od poniedziałku do piątku maksymalnie 231dniówek co sumarycznie daje to kwoty:

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056