Kopalniane

W dniu 26.10.2011 w oparciu o dopuszczalne przeciętne miesięczne wynagrodzenie zostało podpisane Porozumienie zawarte pomiędzy Dyrekcją Oddzału KWK Chwałowice a Związkami Zawodowymi dotyczące wypłacenia jednorazowej kwoty w formie dopłaty do przepracowanej dniówki.

 

Karol Froehlich

W dniu 26.09.2011r rozpoczęto wydawanie pracownikom kopalni bonów żywieniowych Sodexo w ramach posiłków. Z powodów proceduralnych wartość posiłków na bonach wynosiła 12zł a nie jak zostało podpisane w Aneksie z dnia 19.08.2011r 14,50zł.

W związku z tym, że aneks nr 11 do Porozumienia 20.12.2004r obowiązuje od sierpnia, pracodawca zobowiązany jest do wyrównania wartości posiłków za okres sierpnia, września

i października.

Musi to nastąpić do końca 2011r zgodnie z pkt. 2 Aneksu nr 11 z dnia 19.08.2011r.

Wyrównanie nastąpi poprzez otrzymanie dodatkowych bonów za rzeczywisty czas przepracowany.

Dzisiaj tj. 28 września br. odbyło się kolejne spotkanie strony związkowej z Zarządem Kompanii Węglowej S.A. reprezentowanym przez wiceprezesa Piotra Rykalę. Tematem spotkania po raz kolejny był węgiel deputatowy.

Strony uznały, że z powodu zbyt dużych różnic w zasadach wydawania węgla deputatowego pomiędzy kopalniami – ujednolicenie zasad wydawania węgla w bieżącym roku jest nie do zrealizowania.

 

Więcej...>>

 

UWAGA!!!

 

Osoby które zapisały się na Wczasy autokarowe do: * GRECJI, * BUŁGARII, * CZARNOGÓRY proszone są o pilne zgłoszenie się do biura Zarządu Związku w celu podpisania umowy

 

oraz NA WCZASY samolotowe do GRECJI, EGIPTU I TURCJI informujemy, że w dniu 31.05.2011r. będzie możliwość uregulowania ostatecznej wpłaty w biurze Zarządu Związku

Zasady przyznawania ekwiwalentu z tytułu pomocy szkolnych reguluje § 813 „Porozumienia płacowego” zawartego w dniu 20.12.2004r pomiędzy Zarządem Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach a Organizacjami Związków Zawodowych. Zgodnie z zapisami pracownikom posiadającym dzieci uczęszczające do szkoły począwszy od klasy „0” przysługuje w roku kalendarzowym w/w ekwiwalent.

Przez klasy „0” rozumiemy dzieci odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. W związku z wprowadzeniem począwszy od roku szkolnego 2012/2013 obowiązku szkolnego dla dzieci w wieku 6lat ustanowiony został od 1.09.2011 obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 5lat.

Ponieważ Porozumienie z 20.12.2004r nie wiąże prawa do ekwiwalentu dzieci uczęszczających do zerówki z wiekiem więc ustawowe obniżenie wieku do 5lat nie ogranicza prawa do pomocy szkolnych.

Świadczenie wypłacane jest łącznie z wynagrodzeniem za mc Lipiec.

W czwartek 28.04.2011 na spotkaniu z Dyrekcją kopalni zostało podpisane porozumienie w sprawie odpracowania 24.06.2011r (piątek po Bożym Ciele). Dzień ten zostanie odpracowany w sobotę 11.06.2011 zaś piątek 24.06.2011 będzie dniem wolnym od pracy. To dobra wiadomość tym bardziej że w środę 22.06.2011 dzieci otrzymują świadectwa szkolne i od długiego weekendu można rozpocząć wakacje.

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056