rogala TZmiana systemu wynagrodzeń górników i obniżka kosztów to zdaniem Tomasza Rogali, prezesa Polskiej Grupy Górniczej, najważniejsze zadania przewidziane na ten rok. Opowiada o tym Barbarze Oksińskiej, dziennikarce Rzeczpospolitej.

„Odchylenie od planu wydobywczego wyniosło ok. 4 proc., zatem nie należy go uznawać za bardzo wysokie, zaś poziom inwestycji nie powinien zagrozić produkcji na przyszłość. Proszę pamiętać, że szereg inwestycji to zakupy sprzętu, gdzie jesteśmy ograniczeni prawem zamówień publicznych. Odwołania, zapytania, czasem zbyt wysoka cena skutkują przedłużeniem procesu zakupowego i tym samym inwestycyjnego. Pieniądze na ten cel zostają w firmie i nic złego się nie dzieje” - wyjaśnia prezes Rogala Rz i przypomina, że poziom produkcji (30 mln t) odpowiada temu zaprezentowanemu w strategii spółki, zaś zysk netto za 2017 rok powinien wynieść około 100 mln zł.

Przyznaje, że 2017 r. był dla PGG trudny i kolejny też taki będzie. Spółka prowadzi proces zwiększania efektywności. Na inwestycje planowane jest przeznaczenie 2 mld zł, w tym na udostępnienie nowych ścian, drążenie chodników, zakup maszyn i urządzeń górniczych.

„Staramy się także o koncesję wydobywczą na złoże Imielin-Północ, która przedłuży żywotność kopalni Piast-Ziemowit” - informuje prezes PGG.

Odnosi się także do relacji ze związkowcami, rozmów na temat układu zbiorowego pracy, w tym o zmianie regulaminu wynagrodzeń. Ma nadzieję, że ta sprawa zostanie rozwiązana do końca roku.

„Kolejny cel to obniżka kosztów. Na tym musimy się skupić, by przygotować spółkę na rentowne funkcjonowanie w gorszych warunkach rynkowych” - podsumowuje Tomasz Rogala. Chce tego dokonać przez zwiększenie efektywności wydobycia, automatyzację niektórych procesów, centralizację zarządzania majątkiem. Dodaje, że systematycznie będzie się zmniejszać liczba pracowników, bo firma nie będzie uzupełniać wszystkich wakatów powstałych po osobach przechodzących na emeryturę w części nieprodukcyjnej.

"Koniunktura na rynku wciąż nam sprzyja, więc możemy liczyć na poprawę wyników finansowych. W ten rok weszliśmy z wyższymi cenami węgla w kontraktach z klientami. Jeśli otoczenie nadal będzie nam sprzyjać, a warunki geologiczne w kopalniach się nie pogorszą, to spodziewam się dodatniego wysokiego wyniku finansowego" - mówi Tomasz Rogala.

źródło: nettg.pl, autor: AMC, fot.: Jarosław Galusek

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056