kowalczyk1- Zamiarem spółki było i jest przekazanie wszystkich zobowiązań do Nowej KW - mówi portalowi górniczemu nettg.pl Krzysztof Sędzikowski, prezes KW.

Po zakończeniu pierwszego etapu przekształceń Kompanii Węglowej, polegającego na przekazaniu nierentownych aktywów do Spółki Restrukturyzacji Kopalń i sprzedaży dwóch kopalń spółce zależnej Węglokoksu - Węglokoksowi Kraj, KW poszukuje inwestora, który będzie uczestniczył w projekcie budowy Nowej Kompanii Węglowej.

Nowy podmiot ma rozpocząć funkcjonowanie na przełomie czerwca i lipca. W połowie maja prezes KW Krzysztof Sędzikowski powiedział dziennikarzom, że rozmowy toczą się z kilkoma firmami, wśród których są inwestorzy finansowi i branżowi. W tym gronie znajdują się dwa podmioty prywatne.

Z kolei wiceminister Skarbu Państwa Wojciech Kowalczyk nie wykluczył, że w projekt zaangażują się Polskie Inwestycje Rozwojowe.

Przekształcenia toczące się w Kompanii Węglowej niepokoją firmy okołogórnicze, które obawiają się o spłatę należności.

Tomasz Głogowski, rzecznik Kompanii Węglowej w przesłanym do redakcji portalu górniczego nettg.pl oświadczeniu uspokaja, że obawy te są nieuzasadnione i zapewnia, że zobowiązania Kompanii Węglowej zostaną przejęte przez tzw. Nową KW.

- Zamiarem spółki było i jest przekazanie wszystkich zobowiązań do Nowej KW - potwierdza Krzysztof Sędzikowski, prezes Kompanii Węglowej. Dodaje, że kwestia zobowiązań i odpowiednich porozumień jest na bieżąco konsultowana z firmami okołogórniczymi i nie ma zagrożenia, że zobowiązania KW nie zostaną dotrzymane.

źródło: nettg.pl, autor: AZ

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056