Wysokości Świadczeń Statutowych dla członków

Związku Zawodowego „KADRA” KWK „Chwałowice” w 2017 roku

 

wersja pdf tutaj: pobierz

L.p Rodzaj świadczenia

Wysokość

świad. [zł]

1 Urodzenie się dziecka - 500,-
2 Zgon członka związku - 1000,-
3 Zgon członka rodziny:    
  -współmałżonek - 500,-
  -dziecko na utrzymaniu do 18lat - 800,-
  -rodzice, teściowie - 100,-
*) Świadczenia z pozycji: 1-3 uzyskuje się po przedstawieniu aktów notarialnych oraz dowodu osobistego
4 Świadczenia statutowe z tytułu niezdolności do pracy:    
  a) po 30 dniach zwolnienia lekarskiego - 50,-
  b) po następnych 60 dniach zwolnienia lekarskiego - 100,-
*) Świadczenie z pozycji 4 uzyskuje się na podstawie zaświadczenia z Działu KADR o okresie chorobowego
5 Odprawa emerytalna, przejście na rentę - 150,-
6 Pięćdziesięciolecie urodzin członka związku - 150,-
*) Świadczenia z pozycji 5 i 6 uzyskuje się na podstawie wniosku pracownika
7 Dofinansowanie do spotkań oddziałowych tzw. golonkowe - 50,-
*) Świadczenie z pozycji 7 uzyskuje się na podstawie faktury wystawionej na Związek

 

Poniżej udostępniay do pobrania/wypełnienia formularze w formacie pdf:

  1. Wniosek - "odprawa emerytalna"
  2. Wniosek - "pięćdziesięciolecie urodzin"