Zarząd ZZ KADRA

Nazwa Stanowisko Telefon
Grzegorz Pytel Przewodniczący 32 739-34-93
Izabela Pierchała Skarbnik 32 739-34-93
Łukasz Małek Członek Zarządu
Jarosław Mitko Wiceprzewodniczący Związku
Grzegorz Morgała Wiceprzewodniczący Związku
Marek Łodziński Członek Zarządu
Józef Czajka Członek Zarządu
Janusz Wojaczek Sekretarz
Marek Duda Członek Zarządu
Leszek Sobik Członek Zarządu
Jan Mika Członek Zarządu
Dariusz Chluba Członek Zarządu
Robert Kuczera Członek Zarządu