logo 25 latPorozumienie Związków Zawodowych „KADRA" obchodzi w tym roku 25-lecie swojej działalności. W dniu wczorajszym o godz. 14:00 otwarta została uroczysta jubileuszowa Akademia w Paniówkach.  Uroczystą Akademię rozpoczęliśmy przy górniczych melodiach Orkiestry salonowej KWK STASZIC. Poczet sztandarowy wprowadził Sztandar PZZ „KADRA".

Przewodniczący PZZ „KADRA" Dariusz Trzcionka przywitał przybyłych działaczy związków zawodowych „KADRA", przedstawicieli rządu, władz wojewódzkich i samorządowych, posłów, pracodawców oraz innych zaproszonych gości. W czasie swojego wystąpienia Przewodniczący podkreślił znaczenie założycieli i działaczy PZZ „KADRA", którzy od 25-lat wspierają swoją aktywną postawą ruch związkowy w Polsce oraz bronią interesów indywidualnych i grupowych członków związków zawodowych „KADRA". W przemówieniu Przewodniczącego znalazło się wiele odniesień do dokonań i historii PZZ „KADRA", znaczenia oddolnej inicjatywy kadr dozoru, kadry inżynieryjno-technicznej, pracowników administracji przedsiębiorstw w formowaniu się naszego ruchu związkowego. Za najważniejsze sprawy i problemy, którymi zajmowało się Porozumienie na szczeblu ogólnopolskim uznałpracę w Komisji Trójstronnej mającej na celu ochronę miejsc pracy i monitorowanie sytuacji społeczno - ekonomicznej kraju. Podkreślał znaczenie współpracy i działalności 9 Sekcji Branżowych PZZ „KADRA"


W czasie uroczystości wręczone zostały odznaczenia państwowe i związkowe Zasłużony dla KADRY. Jubileuszową Akademię uświetnił koncert muzyczny w wykonaniu Żeńskiej Orkiestry KWK Murcki-Stasic.

źródło: kadra.org.pl

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056