Organizacje Związków Zawodowych działających w Kompanii Węglowej S.A. informują, że w dniu 17 kwietnia 2014 r. w siedzibie Kompanii Węglowej S.A. odbyło się spotkanie, na którym Zarząd Kompanii Węglowej S.A. poinformował o zamiarze ogłoszenia przestoju ekonomicznego:

  • w okresie od 28 kwietnia do 5 maja w Kopalniach: „Bobrek-Centrum”, „Bolesław Śmiały”, „Piast”, „Ziemowit”, „Chwałowice”, „Jankowice”, Piekary”, „Sośnica-Makoszowy”, „Brzeszcze”, „Pokój” oraz w specjalistycznych jednostkach organizacyjnych,
  • w okresie od 22 kwietnia do 5 maja dla pracowników centrali Kompanii Węglowej S.A.,
  • w okresie od 5 maja do 30 maja lub od 1 czerwca do 30 czerwca w Kopalniach: „Piekary”, „Sośnica-Makoszowy”, „Brzeszcze” i „Pokój”

oraz częściowego ograniczenia produkcji z jednoczesnym zwolnieniem części pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie od 28 kwietnia do 5 maja w Kopalniach: „Knurów-Szczygłowice”, „Halemba-Wirek”, „Bielszowice”, „Marcel” i „Rydułtowy-Anna”.

Pomysły te nie uzyskały akceptacji związków zawodowych, natomiast Zarząd poinformował, że pomimo negatywnej opinii organizacji związkowych zostanie w tej kwestii podjęta stosowna uchwała.

Wobec takiej arogancji Organizacje Związków Zawodowych działających w Kompanii Węglowej S.A. stanowczo żądają wycofania się Zarządu z przedstawionych propozycji.

Informujemy, że w dniu 23 kwietnia br. we wszystkich jednostkach organizacyjnych Kompanii Węglowej S.A. przeprowadzone zostaną masówki informacyjne a w przypadku braku reakcji ze strony Zarządu podjęte zostaną dalsze działania.

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056