radaW dniu 16 grudnia 2013r. w Mysłowicach zebrała się Rada Krajowa Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA".

Spotkanie otworzył Dariusz Trzcionka Przewodniczący PZZ „KADRA" witając zgromadzonych członków Rady. W posiedzeniu uczestniczył również kolega Tadeusz Chwałka - Przewodniczący Forum Związków Zawodowych. W czasie posiedzenia przekazana została informacja o zmianach w składzie Prezydium PZZ „KADRA" oraz przedstawiono budżet na rok 2014. Rada Krajowa zapoznała się z budżetem, który otrzymał pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej, oraz został zatwierdzony przez Zarząd Główny. Przewodniczący organizacji zakładowych tworzący Radę zapoznali się z informacją Przewodniczącego o bieżącej działalności PZZ „KADRA". Przewodniczący Forum Związków Zawodowych poinformował członków Rady Krajowej o działalności Forum na szczeblu krajowym oraz omówił problemy dotyczące dialogu społecznego.

źródło: kadra.org.pl

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056