ubezpieczenie_grupoweW dniu 23 października odbyło się spotkanie central związkowych z GSU. Spotkanie zostało zwołane na wniosek strony społecznej po informacjach przekazanych przez przedstawicieli GSU, że przygotowane propozycje ubezpieczenia grupowego zostały skonsultowane z związkami zawodowymi. Prawda jest jednak zupełnie inna. GSU na wniosek Zarządu KW S.A. zostało zobligowane do przygotowania wersji ubezpieczenia grupowego, które można by było wprowadzić w całej Kompanii dla wszystkich pracowników.

Takie działania zostały przeprowadzone. Okazało się, że liczba kontrahentów do ubezpieczenia grupowego w górnictwie jest bardzo niewielka i kończy się na dwóch firmach – PZU i WARCIE. Po negocjacjach GSU ustalił kilka wariantów, które można wcielić w życie. Wszystkie te propozycje oprócz tradycyjnego ubezpieczenia zawierają dodatkowo świadczenia szpitalne, operacje chirurgiczne i leczenie specjalistyczne. Stąd cena ubezpieczenia w wielu przypadkach jest wyższa od dotychczas stosowanych ubezpieczeń.

Wzbudziło to zdecydowany sprzeciw ze strony pracowników i przedstawicieli związków zawodowych. Po burzliwej dyskusji ustalono :

  • dotychczasowe ubezpieczenia są dalej aktualne,
  • pracownicy dostaną więcej czasu na dokonanie zmian w wersji ubezpieczenia,
  • do 25 października zostaną przygotowane dodatkowo nowe wersje ubezpieczenia, które zostaną uszczuplone o wcześniej dodane dodatkowo elementy,
  • od przyszłego tygodnia rozpocznie się na kopalniach dalszy proces konsultacji i informowanie załogi o szczegółach ubezpieczenia z uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez związki zawodowe,
  • te osoby, które podpisały już nowe umowy będą mogły wprowadzić do tych umów korekty,
  • zostanie wydłużony czas na podjęcie decyzji o zmianie ubezpieczenia.

Po raz kolejny okazało się, że Zarząd Kompanii Węglowej wdraża rozwiązania, które nie są konsultowane – efekt widzimy sami. Całe szczęście, że z strony Prezesa GSU wszystkie uwagi zostały przyjęte z dużym zrozumieniem i przeprasza całą załogę za sposób wprowadzania zmian ubezpieczenia.

 

AH.

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056