zarzadW dniu 7 października 2013r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego PZZ „KADRA" w Katowicach.

Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczących Sekcji przywitał Przewodniczący Dariusz Trzcionka, który poprowadził obrady. Głównym tematem porządku obrad było podsumowanie manifestacji w Warszawie.

Następnie Przewodniczący podziękował wszystkim za liczy i aktywny udział w Ogólnopolskich Dniach Protestu organizowanych w 11-14 września 2013r. w Warszawie przez Forum Związków Zawodowych, OPZZ i NSZZ „Solidarność".

Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad Zarząd Główny podjął uchwałę nr 9/10/2013 dotyczącą Regulaminu Biura PZZ KADRA. Przewodniczący przedstawił informację o bieżącej działalności PZZ KADRA.

W czasie spotkania omówiono również zakończenie projektu „Profesjonalny dozór górniczy...".

Prezydium podziękowało Przewodniczącym Organizacji Związkowych za liczny udział w konferencji podsumowującej projekt. Na posiedzeniu Zarządu Głównego Przewodniczący Sekcji omówili aktualną sytuację w poszczególnych zakładach pracy i ich branżach.

źródło: kadra.org.pl

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056