W ostatnim okresie czasu obserwujemy różne działania które podejmuje Kompania Węglowa, działania które określane są mianem restrukturyzacji. Szkoda ,że są one wymierzone w pracowników Kompanii. ZZ KADRA nie jest obojętny wobec „zapędów” zarządu Kompani dlatego wystosował pismo do Prezesa P.Rykali oraz Pani Prezes J. Strzelec-Łobodzińskiej.