b5319_trojstronnaPrzedstawiciele związków zawodowych wyszli z posiedzenia Komisji Trójstronnej i zawiesili swój udział w jej pracach. W posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący PZZ „KADRA" - Dariusz Trzcionka wraz z kolegami i koleżankami z Forum Związków Zawodowych, OPZZ i NSZZ „Solidarność". Równocześnie Strona związkowa  domaga się odwołania Przewodniczącego Komisji i zarazem dymisji ministra pracy i polityki społecznej. Premier Donald Tusk w wystąpieniu przed mediami w dniu dzisiejszym straszy stronę związkową ujawnieniem nagrań z posiedzeń Komisji.

Po posiedzeniu Komisji Trójstronnej przedstawiciele związków zawodowych - NSZZ Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych - poinformowali, że powołały ogólnopolski komitet protestacyjno-strajkowy. Najbliższe posiedzenie sztabu protestacyjno-strajkowego odbędzie się w dniu 4 lipca,  a 11 lipca br. dojdzie do spotkania 3 central związkowych gdzie zapadną dalsze decyzje o planach komitetu.

Powstała sytuacja została sprowokowana przez stronę rządową, która podejmuje się prac legislacyjnych i zmian w kodeksie pracy, które zakładają uelastycznienie czasu pracy m.in. poprzez wydłużenie okresów rozliczeniowych pracy z 4 miesięcy do roku. Równocześnie rząd zapowiada dalsze kroki i rozwiązania nie służące interesom pracowników, których reprezentują związki zawodowe.

Reprezentatywne związki zawodowe postawiły również zarzuty i domagają się ustąpienia z funkcji przewodniczącego Komisji ministra pracy Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz jego dymisji z funkcji ministra pracy. Minister jako przewodniczący Komisji lekceważy głos strony związkowej, a rząd wdraża kluczowe rozwiązania dotyczące rynku pracy i polityki społecznej bez jakichkolwiek uzgodnień. Negocjacje ustaw w Komisji Trójstronnej często odbywają się w przyspieszonym trybie, a wiele ważnych ustaw w ogóle nie trafia do Komisji. Władysław Kosiniak-Kamysz jest też nieskuteczny we wprowadzeniu w życie decyzji podjętych na obradach Komisji Trójstronnej - przekazały zgodnie 3 centrale związkowe.

Pełne stanowisko strony związkowej - do pobrania .

 

źródło: www.kadra.org.pl

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056