5Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy (MKPS) w skład którego wchodzą cztery centrale związkowe: FZZ, śląsko-dąbrowska Solidarność, OPZZ, Sierpień 80 i ZZ Kontra zorganizował w dniu 17 grudnia 2012r. manifestację przed budynkiem Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. W manifestacji uczestniczyli również związkowcy z Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA" z związkowymi flagami i transparentami. MKPS prowadzi od miesiąca w województwie śląskim akcję referendalną w sprawie przystąpienia na przełomie stycznia i lutego generalnego strajku solidarnościowego. Zdecydowana większość głosujących - m.in. w hutnictwie, koksowniach i na kolei - opowiedziała się za strajkiem. Akcja referendalna ma objąć ponad 100 tys. pracowników. W styczniu głosować będą m.in. górnicy, energetycy, służba zdrowia i ciepłownicy.

 

Więcej...>>