Dzisiaj tj. 11 grudnia 2012 w Kompanii odbyło się spotkanie strony związkowej z Zarządem reprezentowanym przez wiceprezesa Piotra Rykalę. W trakcie spotkania omówiono następujące tematy:

  1. Zarząd przekazał plan realizacji deputatu węglowego na podstawie deklaracji, wg danych na dzień 5 grudnia br. Z przedstawionych danych wynika, że realizacja węgla w naturze, która w ostatnich latach kształtowała się na poziomie 80% w 2013 roku wyniesie niecałe 46%, a tym samym nie ma zagrożenia jego realizacji w kopalniach. Do 20 grudnia wydana zostanie instrukcja dot. realizacji deputatu w 2013 roku, w której zapisana będzie możliwość realizacji deputatu w dwóch sortymentach oraz pobrania węgla w naturze za rekompensatę. Instrukcja po jej zatwierdzeniu zostanie przesłana w formie elektronicznej do central związkowych.
  2. Dyrektor Dudek przedstawił wyniki prac zespołu powołanego do opracowania jednolitego systemu wynagrodzeń i przekazał stronie związkowej dwa dokumenty: Sprawozdanie z prac zespołu w okresie wrzesień-październik 2012 r. oraz sprawozdanie końcowe z prac zespołu. Zaznaczył, że choć nie udało się wypracować jednolitego systemu to wyniki prac zespołu mogą stanowić ciekawy materiał do wykorzystania w kopalniach. Postanowiono nie kończyć prac zespołu. Wyniki prac zespołu mają zostać przedstawione do analizy służbom płacowym, a zespół ma wykonać jeszcze fotografię systemu wynagradzania administracji. Zakłada się, że do tematu będzie można wrócić za rok, bo w 2013 r. nie będzie atmosfery do przeprowadzania rewolucji systemowej.
  3. Wiceprezes Piotr Rykala odniósł się do ogólnych założeń planu PTE na 2013 r. Zaznaczył, że jest to najtrudniejszy plan w historii Kompanii. Założenia do planu nie napawają optymizmem. Zakłada się spadek wydobycia o 3,5 mln ton oraz ograniczenie przyjęć do absolwentów.   Opracowany projekt PTE zostanie przedstawiony związkom.

A.C.