12 grudnia w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach odbyło się spotkanie kierownictwa urzędu z członkami Sekcji Węgla Kamiennego PZZ KADRA, których zakłady podlegają jego jurysdykcji.

Podczas narady omówiono następujące tematy:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie  ze szczególnym uwzględnieniem  zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach oraz w firmach świadczących usługi dla tych zakładów. Zwrócono uwagę na fakt, że do 12 grudnia w górnictwie węgla kamiennego miały miejsce 22 wypadki śmiertelne, tj. o dwa więcej niż w 2011 roku. O ile liczba wypadków śmiertelnych w zakładach górniczych jest w tym okresie mniejsza o 3 wypadki, to w firmach usługowych obserwujemy wzrost tych wypadków o 5. Podobną tendencję można zaobserwować w kategorii wypadki ciężkie i pozostałe, co w złym świetle stawia poziom bhp w tych firmach.

Więcej...>>