Porozumienie Związków Zawodowych "KADRA" przedstawiło swoją opinię do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych z dnia 02.11.2012 roku. Pomimo upływu prawie roku obowiązywania ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.163 poz. 981), służby Ministra Gospodarki skierowały do konsultacji niedopracowany projekt rozporządzenia, nie nadający się do praktycznego stosowania w podziemnych zakładach górniczych. Projekt ten w całości powinien być napisany na nowo, z udziałem ekspertów z nadzoru górniczego (WUG) oraz przedsiębiorców. Pełna treść opinii - link

 

źródło: www.kadra.org.pl