1zaGeneralny Strajk Solidarnościowy.

23 października związkowcy z największych central związkowych w województwie śląskim: NSZZ Solidarność, OPZZ, Forum Związków Zawodowych i WZZ Sierpień 80 powołali Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy. Począwszy od 21 listopada rozpoczęły się pierwsze referenda strajkowe w zakładach pracy. Pracownicy zadecydują o tym, czy przystąpić do strajku. Pierwsi będą decydować kolejarze oraz pracownicy zakładów hutniczych. W związku z akcją MKPS przygotował specjalne biuletyny informacyjne dla pracowników poszczególnych branż.

 

Więcej...>>