fzzForum Związków Zawodowych i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oczekuje od rządu pełnej realizacji Pakietu Działań Antykryzysowych z 2009r. oraz podjęcia dialogu ze związkami zawodowymi w sprawie przygotowania drugiego pakietu antykryzysowego, który uwzględni propozycje ich rozwiązań prospołecznych. FZZ i OPZZ nie akceptuje polityki rządu, która nie rozwiązuje podstawowych problemów z jakimi borykają się obywatele. FZZ i OPZZ wystosowały w trakcie wspólnych akcji w dniu dzisiejszym wspólne publiczne oświadczenie, którego treści prezentujemy pod poniższym linkiem .