W dniu 5 listopada odbyła się kolejna tura rozmów w sprawie Regulaminu Funduszu Motywacyjnego i Aneksu nr 5. Oto szczegóły zapisów Regulaminu oraz Aneksu nr 5.

 

Regulamin...>>

Aneks...>>