W dniu 30 października 2012r. odbyło się ostatnie z planowanych spotkań Zespołu Płacowego KW. Celem tego spotkania miało być wprowadzenie korekt proponowanych przez Kadrę do stanowisk nierobotniczych oraz ustalenie współczynników na pozostałych stanowiskach na powierzchni.

Okazało się jednak, że część zespołu (związkowców) czując, że zbliża się koniec ustaleń zmieniła, swoje zdanie. Zaproponowali między innymi zmianę warunków początkowych i wycofali się z założeń, że dopłaty do dniówki wchodzą do stawek. Miało to rozwiązanie przynieść zwiększenie stawek w taryfikatorze i wszystkich elementów pochodnych od stawek. Inni uznali, że nie będą kupczyć i nie zgodzili się na dalsze końcowe już rozmowy na temat współczynników na stanowiskach nierobotniczych. Taka sytuacja i opuszczenie sali przez część zespołu (członkowie zespołu, którzy udawali tylko dialog na temat systemu płacowego) doprowadziła do zamknięcia obrad zespołu.

Efektem pracy zespołu zostaje więc :

  • ustalenie poziomu stawek do jakiej można dojść na chwilę obecną rezygnując z obligatoryjnych dopłat do dniówki.
  • zebranie materiałów dotyczących średnich płac w poszczególnych grupach zawodowych na kopalniach i ZGRI, oraz wyliczenia średnich współczynników na poszczególnych stanowiskach w KW S.A.
  • stworzenie regulaminu płacowego dla całej Kompanii, który został zaakceptowany przez wszystkich członków zespołu.

 

Materiały te mogą być wykorzystane przez poszczególne kopalnie w dalszym kształtowaniu polityki płacowej dla wyrównywania różnic płacowych w grupach zawodowych na kopalniach.

Efekt końcowy prac zespołu specjalnie nas nie zaskoczył, gdyż nie spodziewaliśmy się, że związki reprezentujące pracowników na stanowiskach robotniczych będą skłonnne zaakceptować takie rozwiązania, które będą niosły z sobą dalekowzroczną politykę płacową (ich zdaniem najlepiej wprowadzać kolejne dopłaty do dniówki).

Naszym zdaniem jest to kolejna porażka pracodawcy, który nie potrafi przedstawić i przeforsować motywacyjnego, nowoczesnego systemu płacowego, a skupia się jedynie na przedstawianiu aktualnej (wielokrotnie patologicznej) sytuacji płacowej KW bez wizji na przyszłość.

Pozostaje więc oczekiwać, że uda się takie przyszłościowe rozwiązania płacowe wynegocjować na kopalniach i pokazać, że takie rozwiązania są możliwe i do zaakceptowania przez wszystkich.

Ostateczą relację z prac zespołu na spotkaniu ogólnym z Zwiazkami Zawodowymi przedstawi Dyrektor Biura Polityki Płacowej Narcyz Dudek.

 

A.H.