DSC_0172W dniu 16 października 2012 roku odbyło się w Warszawie posiedzenie Zarządu Głównego  Forum Związków Zawodowych. W porządku obrad znalazły się tematy związane z planem budżetu na 2013 rok, informacje na temat działalności Forum od ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego, jak również omówiono przebieg akcji związkowych organizowanych w obronie publicznej ochrony zdrowia( wrzesień- październik 2012 r.) W trakcie obrad Zarządu Głównego FZZ poruszono również temat związany z Europejską Inicjatywą Obywatelską - Zawieszenie Pakietu Klimatyczno-Energetycznego Unii Europejskiej. Omawiano stanowisko Forum Związków Zawodowych w temacie projektu budżetu państwa na 2013 r., które zostało skierowane do pana Władysława Kosiniak-Kamysz - Minister Pracy i Polityki Społecznej, jak również do pana Jana Vincenta-Rostowskiego - Ministra Finansów.

 

Więcej... >>