W dniu 5 października w KW S.A. odbyła się kolejna tura rozmów w sprawie wskaźnika indeksacji zarobków w drugim półroczu 2012r. Tym razem okazało się, że jest możliwe porozumienie. Ustalono, że całość wynegocjowanego wskaźnika 0,7% przeznacza się na wyrównywanie różnic płacowych. Dodatkowo przesunięto 0,9% funduszu wynagrodzeń z funduszu motywacyjnego do baz kopalń i przeznaczono do wypłaty w dwóch ratach w roku 2012. Spowodowało to ograniczenie funduszu motywacyjnego na rok 2012 do poziomu 1,4%, który będzie w kolejnych latach podwyższany o 0,2% rocznie, aż do poziomu 2%.

 

Treść porozumienia