2_minW dniu 18 września 2012 r. w siedzibie PZZ „KADRA"  w Katowicach odbyło się posiedzenie Sekcji Węgla Kamiennego. Głównym tematem zebrania było „Przestrzeganie warunków bezpieczeństwa pracy i czasu pracy w kopalniach węgla kamiennego". Na zaproszenie Przewodniczącego PZZ „KADRA"  Dariusza Trzcionki w spotkaniu wzięła udział Pani Dyrektor Beata Marynowska - Okręgowa Inspektor Pracy i Wicedyrektor Waldemar Batugowski oraz nadinspektor Władysław Trzop.


W zebraniu udział wzięli przewodniczący kopalń KW S.A.,  KHW S.A., JSW S.A. i pozostałych zakładów górniczych zrzeszonych w Sekcji Węgla Kamiennego PZZ „KADRA".

 

Więcej...>>