Z uwagi na liczne pytania dotyczące powtórnej wypłaty ekwiwalentu na pomoce szkolne dla sześciolatków ZZ KADRA skierował pismo w tej sprawie do wiceprezesa P. Rykali

 

Więcej...>>