W piątek 6 lipca br. obradował Zarząd ZZ „Kadra” KW S.A. Jednym z głównych tematów obrad były emerytury górnicze.

W dyskusji zwrócono uwagę na coraz częściej pojawiające się w mediach informacje o pracach rządu nad zmianą górniczej ustawy emerytalnej. Informacje te 11 czerwca w radiowej Trójce potwierdził minister pracy Władysław Kośniak-Kamysz stwierdzając, że zgodnie z expose premiera Donalda Tuska przywileje emerytalne górników zostaną okrojone, a nowy pakiet rozwiązań emerytalnych będzie najprawdopodobniej gotowy   w styczniu 2013 roku.

 

Zebrani podkreślali ogromną determinację załóg górniczych by walczyć o swoje emerytury oraz fakt, że na niektóre kopalnie przyszły pisma by sporządzić wykaz stanowisk uprawniających do emerytury górniczej. Zwrócono uwagę na fakt, że w przeszłości nawet tzw. „rządy komunistyczne” nie dążyły do likwidacji górniczych przywilejów emerytalnych.

 

Członkowie Zarządu przyjęli stanowisko, w którym zdecydowanie sprzeciwili się wprowadzaniu jakichkolwiek zmian w zakresie uprawnień emerytalnych górników. Ich zdaniem zmiany zapowiedziane w expose premiera zostały już wprowadzone w ustawie z dnia 28 lipca 2005 roku. To wtedy uprawnień do emerytury górniczej zostały pozbawione osoby, które nie pracują bezpośrednio przy wydobyciu węgla. Zebrani uznali, że temat emerytur jest społecznie ważny i należy o nim mówić. Płaszczyzna rozmów powinna być podobna jak przy emeryturach służb mundurowych. Pracownicy już pracujący w górnictwie powinni odchodzić na emeryturę zgodnie z zasadami obecnie obowiązującymi, natomiast nowoprzyjęci na zasadach wypracowanych w drodze szeroko rozumianych konsultacji społecznych.

Uważamy, że nie można tym razem czekać, aż gotowy będzie projekt ustawy. Wtedy może już być za późno, tak jak to było z ustawą „67”. Już teraz trzeba rozpocząć zakrojoną na szeroką skalę akcję informacyjną na kopalniach, na temat emerytur górniczych i walki o utrzymanie ich w obecnej postaci.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że wbrew obiegowym opiniom kreowanym przez media i środowiska wrogie górnictwu praca górnicza jest coraz trudniejsza. Dziś wydobywa się już węgiel z poziomów poniżej 1000 m, co stwarza szereg zagrożeń dla osób tam pracujących. Wysoka temperatura, metan czy tąpania to tylko niektóre z nich. Praca górnicza stanowi zagrożenie nie tylko dla zdrowia górników, ale także dla ich psychiki. Codzienny zjazd i praca przez 8 godzin w środowisku bez świeżego powietrza i światła dziennego, ze świadomością kilometra skał nad sobą, są na pewno silnymi czynnikami stresogennymi.

 

Do walki w obronie emerytur górniczych potrzebna jest koalicja wszystkich górniczych central związkowych , bo w jedności siła i tylko razem damy radę obronić nasze emerytury.

Dlatego zwracamy się z apelem do wszystkich górniczych związków zawodowych o zwarcie szeregów w celu obrony naszych emerytur. W tym temacie nie ma miejsca na spory kto silniejszy i lepszy. Tu potrzebne jest wspólne działanie wszystkich. Proponujemy utworzenie sztabu protestacyjnego, który monitorowałby działania rządu w temacie emerytur górniczych i opracował scenariusz działań w ich obronie.

Do tej walki musimy być przygotowani nie tylko pod względem merytorycznym. Musimy być gotowi na demonstracje i protesty.

 

A.C.

 

wersja pdf tutaj:

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056