W poniedziałek 16 kwietnia reprezentanci związków zawodowych z kopalń Kompanii Węglowej spotkali się z radą nadzorczą spółki. Tematem spotkania było  bezpieczeństwo i higiena pracy. Zarząd spółki w tych rozmowach reprezentowali: prezes Joanna Strzelec-Łobodzińska oraz wiceprezesi Marek Uszko i Piotr Rykala.

 

Więcej... >>

źródło: www.kadra.org.pl