W poniedziałek 16 kwietnia reprezentanci związków zawodowych z kopalń Kompanii Węglowej spotkali się z radą nadzorczą spółki. Tematem spotkania było  bezpieczeństwo i higiena pracy. Zarząd spółki w tych rozmowach reprezentowali: prezes Joanna Strzelec-Łobodzińska oraz wiceprezesi Marek Uszko i Piotr Rykala.

 

Więcej... >>

źródło: www.kadra.org.pl

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056