W dniu 13 marca odbyła się kolejna tura rozmów na temat zagospodarowania wskaźnika indeksacji zarobków i regulaminu premii motywacyjnej. W trakcie spotkania udało się ustalić jedynie zapisy porozumienia dotyczące pierwszego tematu, natomiast drugi temat będzie przedmiotem dyskusji na kolejnych spotkaniach.

Treść porozumienia zawiera załącznik.

Ustalono ponadto powołanie komisji, której zadaniem będzie przygotowanie do końca października zapisów jednolitego systemu wynagrodzeń. W skład komisji wejdą przedstawiciele Biura Polityki Płacowej, służb płacowych z kopalń i pięciu przedstawicieli strony społecznej. Skład komisji zostanie ustalony na spotkaniu w dniu 22 marca 2012r.

AH

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056