Sprawozdanie ze spotkania przedstawiciela Rządu RP z przewodniczącymi związków zawodowych działających w PGG S.A. w obecności członków zarządu PGG S.A.

Spotkanie było efektem braku zgody pracodawcy na propozycję związków zawodowych zakładającą uniknięcia obniżenia wynagrodzeń o 20 procent kosztem postojowego w jednym z dni pracy.
Na spotkaniu wysoki przedstawiciel Rządu RP oficjalnie pinformował , wcześniej były to tylko domniemania, że albo podpiszemy zgodę na obniżkę wynagrodzeń albo PGG S.A. zostanie postawiona w stan likwidacji. Podpisanie zgody na obniżkę wynagrodzenia pozwoli na przetrwanie spółki przez trzy miesiące.

W ciągu miesiąca zostanie przedstawiony plan naprawczy dla PGG S.A.

Nie należy się spodziewać żadnych działań pomocowych ze strony właściciela.
Energia elektryczna będzie kupowana na wolnym rynku i to nie dlatego, że mamy jakieś zobowiązania względem Unii Europejskiej, tylko dlatego, że jest TAŃSZA.
Węgiel z zewnątrz będzie napływał do naszego kraju dlatego, że jest TAŃSZY i lepszy od polskiego. (Koszty pracy w Donbasie nie są chyba wysokie a transport kolejowy w państwach byłego ZSRR jest chyba darmowy).
Tarcza antykryzysowa będzie stosowana jedynie w zakresie ewentualnych dopłat do obniżonych wynagrodzeń. Pomoc w kwocie 25 mld zł przeznaczona podobno przez Rząd RP na ratowanie polskiego przemysłu, nie będzie dotyczyć górnictwa.
Polska energetyka jest w stanie opłakanym i producentom węgla nie pomoże.
Akcjonariusze nie mają ochoty pomóc przedsiębiorstwu mimo, że mogą utracić pieniądze już w nie wpompowane.

Program naprawczy opracowywany w ministerstwie, przy braku pomocy z zewnątrz, zakłada likwidację zakładów wydobywczych.

Przypominamy, że spółki energetyczne zostały zmuszone do zamrożenia cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych pomimo niewątpliwych wzrostów kosztów jej wytwarzania. Nic więc dziwnego, że ich sytuacja finansowa jest dramatyczna.
Jak podają media, właśnie odpłynął z polskiego nadbrzeża masowiec z którego wyładowano prawie 200 000 ton dobrego, taniego, kolumbijskiego węgla. Podobno zakupił go akcjonariusz Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Czy podpisać zgodę na obniżenie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w PGG S.A. w celu ratowania miejsc pracy ?
Oto jest pytanie.

MZZ „Kadra" Górnictwo
K. Stanisławski

źródło: kadrakw.org

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056