W związku z telekonferencją przeprowadzoną przez Zarząd PGG S.A. z przewodniczącymi związków zawodowych działających w przedsiębiorstwie stwierdzam co następuje:

- pracodawca wystąpił z propozycją skrócenia czasu pracy, a tym samym zmniejszenia poziomu wynagrodzeń o 20 % na okres trzech miesięcy, argumentując zmniejszeniem zamówień przez energetykę zawodową. Przedsiębiorstwa, których właścicielem jest Skarb Państwa, powołując się na siłę wyższą podważyły zawarte wcześniej umowy długoterminowe.
- Polska Grupa Górnicza S.A, jak sama nazwa wskazuje, jest spółką akcyjną, której właścicielem jest Skarb Państwa,
- zapotrzebowanie na energię elektryczną spadło o 10 %, zapotrzebowanie na węgiel z PGG S.A. spadło o 30 %,
- Zarząd Polskiej Grupy Górniczej S.A. nie wykonuje żadnych istotnych ruchów bez zgody Rady Nadzorczej, w skład której wchodzą przedstawiciele spółek Skarbu Państwa. Niejednokrotnie są to przedstawiciele spółek, które podpisały umowy na odbiór węgla z naszego przedsiębiorstwa,
- akcjonariusze mający w Radzie Nadzorczej swoich przedstawicieli, zobowiązani do respektowania umów, które zawarli, zgodzili się aby zarząd PGG S.A. obniżył pracownikom PGG S.A. zarobki nie zmniejszając ich w swoich przedsiębiorstwach,
- czytam z rozbawieniem, że propozycja zarządu PGG S.A. jest jedyną racjonalną,
- brak podpisu pod jedyną racjonalną propozycją zarządu spowoduje oskarżenie związkowców o pazerność, brak zrozumienia i głupotę,

- Pierwszy Górnik RP apelował - kupuj polskie,
- minister od płodów rolnych apelował - kupuj polski,
- wszyscy związani z przemysłem wydobywczym apelują - kupuj polskie,

Do czwartku, do godziny 14.00 mam czas na podpisanie porozumienia.

MZZ Kadra Górnictwo K. Stanisławski

źródło: kadrakw.org

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056