Stanowisko Związku Zawodowego „Kadra" Górnictwo w sprawie apelu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego z dnia 26 marca 2020 roku.

MZZ „Kadra" Górnictwo w pełni popiera apel Pana Ministra w sprawie przemyślanych zakupów produktów wytwarzanych w naszym kraju. Rozumiemy i w pełni popieramy intencje. Nie widać lepszego sposobu na zachowanie miejsc pracy dla polskich pracowników. Kupując produkty wytwarzane w naszych fabrykach zapewniamy finansowanie naszych miejsc pracy.

Obserwując sytuację producentów węgla kamiennego a Polskiej Grupy Górniczej S.A. w szczególności stwierdzamy:
- zarząd przedsiębiorstwa, w naszej opinii, robi wszystko co możliwe ( zapewne popełniając masę błędów, ale ten się nie myli kto nic nie robi ) w celu utrzymania poziomu produkcji tak pod względem technicznym jak i pod kątem zabezpieczenia pracowników przed rozprzestrzenianiem się epidemii.
- utrzymanie zdolności produkcyjnych owocuje zapełnianiem się zwałów przykopalnianychz powodu braku odbioru wystarczającej ilości węgla.
- ograniczenie ilości produkcji węgla z poszczególnych kopalń jest trudne, bez narażania tychże kopalń na likwidację.
- zlikwidowanie polskich kopalń węgla kamiennego spowoduje całkowite uzależnienieenergetyczne kraju od czynników zewnętrznych.

Informujemy Pana Ministra, że w sytuacji zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną import energii elektrycznej z kierunku niemieckiego przekracza o 250 % import wcześniej zaplanowany. Polski system energetyczny płaci instytucjom zewnętrznym za energię elektryczną zamiast spowodować wytwarzanie tejże energii w naszym kraju.
Informujemy, że polskie przedsiębiorstwa energetyczne Enea oraz Tauron nie zamówiły na miesiąc kwiecień w Polskiej Grupie Górniczej S.A ani tony polskiego węgla.
Informujemy , że zewnętrzne zwały węgla przygotowane przez ARM, po zmianie ministerstwa odpowiedzialnego za rezerwy materiałowe, nie funkcjonują.
Informujemy, że Polska Grupa Górnicza S.A. będąc w trudnej sytuacji finansowej zaprzestała płatności względem swoich dostarczycieli materiałów i usług.
Informujemy, że firmy współpracujące z PGG S.A. przygotowują się do zwolnień pracowników.

Apelujemy do osób i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo energetyczne kraju o natychmiastowe podjęcie działań ratujących branżę. To nie jest czas na robienie interesów na handlu energią elektryczną. Ratujmy miejsca pracy.

Przewodniczący MZZ „Kadra" Górnictwo
Krzysztof Stanisławski

źródło: kadrakw.org

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056