W związku z Uchwałą Zarządu Polskiej Grupy Górniczej, dotyczącej weryfikacji wydatków i przychodów Międzyzakładowy Związek Zawodowy "Kadra" Górnictwo informuje co następuje.


Ww. uchwała przewiduje zwiększenie środków finansowych w 2020 r. o 270 mln zł między innymi poprzez "optymalizację zatrudnienia i alokację" i "optymalizację administracji".
Z doświadczenia związkowego wynika, że optymalizacja zatrudnienia zawsze wiąże się ze zwolnieniami. W związku z powyższym przypominamy, że jeżeli zwolnienie obejmuje grupę co najmniej 30 pracowników w terminie nieprzekraczającym miesiąca, to mamy do czynienia ze zwolnieniem grupowym w związku z czym pracodawca jest obowiązany podjąć negocjacje ze związkami zawodowymi w przedmiocie planowanych zwolnień, których wynikiem powinno być podpisanie porozumienia w przedmiocie zwolnień. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia pracodawca jest obowiązany wydać regulamin zwolnień grupowych.
Pracodawca ograniczając liczbę zatrudnionych do zwolnienia prawdopodobnie będzie typował te osoby, które spełniają warunki do emerytury.
MZZ "Kadra" Górnictwo uważa, że:
- prawo polskie zabrania dyskryminowania pracownika ze względu na płeć, kolor skóry, orientację seksualną, przynależność związkową oraz ze względu na wiek,
- uprawnienia do wcześniejszej emerytury jest przywilejem pracownika i nie oznacza konieczności przejścia na emeryturę,
- każdy członek Związku płacąc składkę członkowską ma prawo oczekiwać ochrony, a Związek jest zobowiązany jej udzielić.
Przypominamy, że pracownikowi posiadającemu uprawnienia emerytalne w przypadku rozwiązania z nim umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy, oprócz odprawy emerytalnej przysługuje dodatkowa odprawa przewidziana w ustawie o "zwolnieniach grupowych".
W przypadku stosowania przez pracodawcę takich środków jak zmuszanie do podpisywania porozumień o rozwiązaniu stosunku pracy lub zmiany wysokości wynagrodzenia, nieuzasadnionego przenoszenia do pracy w innych Oddziałach PGG S.A. lub wywierania innych nacisków na zatrudnionych, będziemy podejmować działania chroniące pracowników. Wszystkie przypadki działania pracodawcy niezgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego powinny być zgłaszane do Prezydium MZZ "Kadra" Górnictwo.

źródło: kadrakw.org, autor: Krzysztof Stanisławski

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056