W zawiązku z brakiem ustaleń między stronami Porozumienia z 23 kwietnia 2018 roku odnośnie zasad wypłaty 14-tej pensji za 2019 r., MZZ „Kadra” Górnictwo wystosowało do Zarządu PGG pismo w tym temacie.

Pismo

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056