25-lecieW dniu 4 czerwca 2014 roku Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA” obchodziło 25-lecie swojej działalności.

Związek powstał z niezadowolenia. Niezałatwione problemy dotyczące interesów pracowników inżynieryjno-technicznych kopalń, przedsiębiorstw oraz służb związanych z górnictwem, które nie znajdowały zrozumienia i akceptacji w istniejących strukturach związkowych były przyczyną powstania przed 25 laty PZZ „KADRA”.

Obchody jubileuszu Porozumienia ,które grupuje 9 branż i przeszło 100 organizacji z całej Polski zaszczycili założyciele tego związku Henryk Hajduk oraz Jerzy Kulisz oraz szereg zasłużonych dla PZZ „KADRA”.

Wśród zaproszonych gości przybyli: Tadeusz Chwałka – Przewodniczący FZZ oraz Lucyna Dargiewicz, Waldemar Lutkowski, Marek Mnich, Stanisław Solorz – Wiceprzewodniczący FZZ. Jubileusz zaszczycili swoja obecnością również: Małgorzata Marcińska – podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Iwona Hickiewicz – Główna Inspektor Pracy, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” – Piotr Duda, Przewodniczący Rady OPZZ woj. śląskiego Henryk Moskwa, Przewodniczący Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” Jarosław Grzesik, Przewodniczący ZZGwP Dariusz Potyrała.

Wśród gości nie zabrakło również przedstawicieli pracodawców i dyrekcji firm oraz spółek w których działają organizacje związkowe skupione w PZZ „KADRA”.

Przewodniczący PZZ „KADRA” Dariusz Trzcionka w swoim okolicznościowym wystąpieniu podkreślił znaczenie założycieli i działaczy PZZ „KADRA”, którzy od 25-ciu lat wspierają swoją postawą ruch związkowy w Polsce oraz bronią interesów indywidualnych i grupowych członków związków. Przewodniczący przypomniał historie powstania PZZ „KADRA”, która ewoluując, przekształcając się i łącząc doprowadziły do powstania organizacji w obecnym kształcie.

Przewodniczący FZZ Tadeusz Chwałka w swym wystąpieniu podziękował za współpracę i ciągłą walkę o prawa pracownicze oraz podkreślał ze PZZ „KADRA” jest niezwykle ważną organizacją nie tylko w strukturach FZZ, ale także w Polsce, która aktywnie uczestniczy w tworzeniu dialogu społecznego.

Do historii związanej z powstawaniem ruchu związkowego po 1989 roku w swym wystąpieniu nawiązał przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, który stwierdził że bardzo ważną sprawą w działalności związkowej jest wspólne występowanie w ważnych sprawach dotyczących pracowników co jest dużym zaskoczeniem dla strony rządzących. Jubileusz był okazją do wielu serdecznych życzeń i gratulacji, które płynęły z różnych branż i sekcji związkowych z całego kraju, oraz do wręczenia odznaczeń państwowych i medali dla zasłużonych działaczy PZZ „KADRA”.

A.L. i A.C.

źródło: kadra.org.pl

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056