W czwartek 10 września br. obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. W posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący PZZ „KADRA" Dariusz Trzcionka. W trakcie spotkania omówiono sytuację w spółrząd kach: Węglokoks Kraj, Spółka Restrukturyzacji Kopalń i Kompania Węglowa.

Przy Węglokoksie Kraj zauważono, że po podpisaniu w dniu 24 lipca Porozumienia kończącego spór zbiorowy nie dochodzi do konfliktów na linii pracodawca pracownicy, a w spółce prowadzony jest dialog społeczny na zasadach partnerskich. Omawiając sytuację w Spółce Restrukturyzacji Kopalń dużo miejsca poświęcono tematyce poszukiwania inwestorów dla kopalń „Makoszowy" i Brzeszcze.
W dalszej części spotkania Przewodniczący MZZ „Kadra"Górnictwo Krzysztof Stanisławski zapoznał zebranych z tematyką i przebiegiem spotkania strony społecznej z Zarządem Kompanii Węglowej, które miało miejsce w czwartek 9 września oraz przekazał informację o przebiegu posiedzenia Rady Pracowników w Kompanii Węglowej S.A. Odnosząc się do artykułu, który ukazał się na portalu wnp.pl pod tytułem: „Rada Pracowników KW negatywnie o programie restrukturyzacji spółki" poinformował, że konsultacje procesu tworzenia Nowej KW są w toku, a ostateczna opinia Rady Pracowników zostanie wydana po ich zakończeniu.
W trakcie obrad omówiono także temat zmian zapisów w statutach organizacji „Kadra" działających w Kompanii Węglowej, które należy przeprowadzić z chwilą powstania Nowej Kompanii.
Uczestnicy spotkania wyrazili również nadzieję, że do końca września zrealizowane zostaną przez rząd wszystkie zapisy zawarte w Porozumieniu z 17 stycznia br.

źródło: kadrakw.org

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056