stanislawskiStanisławski: naszą ambicją jest przeprowadzić przez okres zmian wszystkich pracowników, nie utracić z pola widzenia ani jednego człowieka.

Po zakończeniu przekształceń w naszym przedsiębiorstwie będziemy mogli sobie spojrzeć w oczy i powiedzieć, że zrobiliśmy dla naszych członków wszystko co możliwe i nie mamy sobie nic do zarzucenia – mówi Krzysztof Stanisławski, przewodniczący MZZ „KADRA” Górnictwo, kandydat reprezentatywnych organizacji związkowych do Rady Pracowników Kompanii Węglowej SA (KW) III kadencji.

W zbliżających się wyborach do Rady Pracowników Kompanii Węglowej o składzie 7-osobowego gremium zdecydują pracownicy kopalń i zakładów wchodzących w skład Spółki. Krzysztof Stanisławski w okresie restrukturyzacji największego polskiego producenta węgla kamiennego kandyduje z listy wystawionej przez największe kompanijne organizacje związkowe (MZZ „KADRA” Górnictwo, NSZZ „Solidarność”, ZZG w Polsce, WZZ „Sierpień 80″ i ZZPD).

W ocenie K. Stanisławskiego związki zawodowe nie musza być o pewnych sprawach informowane. Kodeks Pracy i Ustawa o Związkach Zawodowych definiuje zakres działalności Związków. Sprawy nie mające bezpośredniego wpływu na jakość pracy pracownika nie podlegają negocjacjom. Tak np. zmiany struktury przedsiębiorstwa, które nie zmieniają zasad pracy i płacy pracowników nie podlegają negocjacjom związkowym ale przecież mogą mieć zasadniczy wpływ na jakość warunków pracy pracowników. Informacja o tego typu działaniach może być dla związkowca bezcenna. W moim mniemaniu informacje płynące od pracodawcy do Rady Pracowników są niezbędne dla dobrej i skutecznej pracy związkowej. Kompania Węglowa S.A., zgodnie z planami właściciela, powinna w najbliższym czasie ulec przekształceniu. Wiara działaczy związkowych w szybkie sfinalizowanie zamierzeń jest niestety w tej chwili bardzo ograniczona. Mamy nadzieje na dobre ale przygotowujemy się na złe. Zainicjowaliśmy proces tworzenia Rady Pracowników, gdyż w przypadku niepowodzeń restrukturyzacyjnych, może nam być potrzebna pełna wiedza o przedsiębiorstwie.

Stanisławski Krzysztof to doświadczony działacz związkowy, pracownik Kompanii Węglowej, w której od samego początku uczestniczył w powstawaniu organizacji reprezentującej pracowników dozoru i administracji tzn. ZZ „Kadra” Kompanii Węglowej S.A. Nasz kolega ma wyższe wykształcenie techniczne. Po ukończeniu wydziału elektrycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz krótkim epizodzie pracy jako nauczyciel został pracownikiem KWK „Piast”. Zaczynał przygodę z górnictwem jako elektromonter. Po 19–tu latach pracy został wybrany na funkcję przewodniczącego ZZ „Kadra” przy KWK „Piast” i oddelegowany do pracy związkowej z stanowiska nadsztygara elektrycznych urządzeń przodkowych. Przez wiele lat pełnił funkcję członka zarządu Związku Zawodowego „KADRA” Kompanii Węglowej, a w tym roku został wybrany na przewodniczącego MZZ „KADRA” Górnictwo.

źródło: kadra.org.pl

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056