W dniu 19.03.2015 r odbyło się spotkanie Wiceprezesa Zarządu Pana Przemysława Walczaka ze stroną społeczną. Głównym tematem spotkania była próba uzgodnienia wspólnego stanowiska Zarządu i Związków Zawodowych odnośnie realizacji funduszu płac za 2015 rok.


Zarząd po raz kolejny, wobec aprobaty Związków Zawodowych, zobowiązał się do wypłacenia w 2015 roku kwot średnich przyznanym kopalniom i zakładom Porozumieniem z dnia 4 lutego br.
Problemem jest uzgodnienie sposobu realizacji średniego wynagrodzenia. Zarząd nie chciał się zgodzić na przekazanie uprawnień w tej materii dyrekcjom kopalń i zakładów. Związki zawodowe z kolei domagały się rozdziału środków na kopalniach i zakładach, oczywiście po uzgodnieniach.
Strona związkowa zakończyła spotkanie wspólnym stanowiskiem w którym domaga się zgody na rozdysponowanie środków na kopalniach, po uzgodnieniach ze stroną społeczną bez żadnych dodatkowych warunków. Pozwoliłoby to na dokonanie przeszeregowań, podniesienie premii itp. w zależności od sytuacji na poszczególnych zakładach.
Zarząd Kompanii zakończył negocjacje stwierdzeniem, że zezwala na podział środków na kopalniach jednak propozycje tam wypracowane muszą być zaakceptowane przez Zarząd. Nie wykluczył takze możliwości przeszeregowań. Dla strony społecznej stanowisko Zarządu jest niejasne dlatego też uznano, że wspólne stanowisko na papierze wymusi odpowiedź która będzie obowiązującym dokumentem. Forma pisemna stanowiska zostanie niezwłocznie przekazana Zarządowi Kompanii, a następnie podana do ogólnej wiadomości.

źródło: kadrakw.org

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056