W siedzibie PZZ „KADRA" w Katowicach w dniu 13 lutego 2015r. odbyło się Zebranie Delegatów Związku Zawodowego „KADRA" Kompanii Węglowej S.A. które poprowadził Wiceprzewodniczący PZZ „KADRA" – Bogusław Studencki.


Łącznie 59 delegatów zadecydowało dzisiaj o zmianach w statucie organizacji, skróceniu kadencji poprzedniego Zarządu po rezygnacji z funkcji poprzedniego przewodniczącego Związku i o wyborze nowych władz. Związek zmienił nazwę na MZZ „KADRA" Górnictwo.
Kolega Krzysztof Stanisławski – nowo wybrany Przewodniczący zaraz po wyborze stwierdził: „przeprowadziliśmy zmiany w związku aby pozostać gotowym na przyszłe przekształcenia własnościowe w Spółce i aby zachować gotowość do dalszej solidarnej ochrony pracowników kopalń. Nie ustajemy w zapewnieniu pracownikom skutecznej reprezentacji. Wspólna współpraca między organizacjami zakładowymi zobowiązuje nas do kontynuowania działalności Kadry. Czeka nas w związkach trudna praca a wiele zmian jeszcze przed nami." Delegaci wybrali też nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną.
MZZ „KADRA" Górnictwo to dzisiaj łącznie 19 organizacji członkowskich zrzeszających obecnie pracowników Kompanii Węglowej S.A. Wprowadzone zmiany statutowe mają pomóc dostosować się do zmian w strukturach górnictwa. Związek będzie reprezentował zarówno tych członków, którzy pozostaną w kompanii jak również osoby, które mają przejść do innych podmiotów. Delegaci uznali, że nikt nie będzie porzucony i będą kontynuować wspólną pracę na rzecz pracowników i polskiego górnictwa.
Delegaci dokonali wyboru nowego Zarządu Komisji Rewizyjnej. W skład Zarządu weszli następujące koleżanki i koledzy:
1. Krzysztof Stanisławski – Przewodniczący
2. Adler Mirosław – członek
3. Brożek Krystian – członek
4. Cyrys Antoni – członek
5. Danisz Danuta- członek
6. Gacka Marek – członek
7. Hlubek Marian – członek
8. Konieczny Bogusław – członek
9. Kowol Paweł – członek
10. Kwitek Krzysztof – członek
11. Ligocki Adam – członek
12. Machalica Grzegorz – członek
13. Mierzejewska Barbara – członek
14. Palica Piotr – członek
15. Przeliorz Andrzej – członek
16. Pytel Grzegorz – członek
17. Rogalski Ryszard – członek
18. Studencki Bogusław – członek
19. Wakuła Mariusz – członek
20. Wężyk Andrzej – członek
21. Witkowski Józef – członek
22. Wowra Andrzej – członek
23. Zmuda Grzegorz – członek


Członkami Komisji Rewizyjnej zostali:
1. Pierchała Izabela,
2. Porwolik Mariusz,
3. Radecki Adam.

 

źródło: kadrakw.org

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056