sztandar212 czerwca 2014 r. w sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru Związku Zawodowego „Kadra" Kompanii Węglowej S.A., z okazji 10 rocznicy powstania związku.


Uroczystość rozpoczęła się na Rajskim Placu Bazyliki Piekarskiej. Na wstępie Przewodniczący związku Mariusz Wakuła przywitał przybyłych na tą uroczystość zaproszonych gości w osobach wiceprezesa Kompanii Węglowej Piotra Rykali, przedstawicieli kierownictwa kopalń i zakładów Kompanii Węglowe, członków Prezydium PZZ „KADRA" z przewodniczącym Dariuszem Trzcionką, delegacje związków „Kadra" Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Katowickiego Holdingu a przede wszystkim przewodniczących i członków związków „Kadra" z kopalń i zakładów Kompanii. W dalszej części swojego wystąpienia przewodniczący Wakuła przedstawił krótką historię powstania związku i odczytał z honorowego tablo fundatorów sztandaru, którymi są Kompania Węglowa S.A. oraz organizacje „Kadra" kopalń i zakładów Kompanii. Następnie parę słów do zebranych skierował wiceprezes Piotr Rykala.
Po krótkiej części oficjalnej uczestnicy uroczystości w procesji którą otwierały przybyłe na nią poczty sztandarowe udali się do bazyliki piekarskiej na mszę św. której przewodniczył Ks. Prałat Władysław Nieszporek, który w krótkiej homilii podkreślił, że sztandar jest symbolem jedności wspólnoty, światopoglądu i działania. Po wygłoszonym słowie Bożym nastąpiło poświęcenie przez celebransa sztandaru i jego okazanie zebranym. Uroczystą liturgię mszy św. uświetniła Górnicza Orkiestra Dęta „Bytom", która po niej wystąpiła z mini koncertem na Rajskim Placu.

źródło: kadrakw.org

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056