OSOBY WYJEŻDŻAJĄCE NA WYCIECZKĘ DO

REWALA

w dniach

17-23.08.2020 r.

23-29.08.2020 r.

PROSZONE SĄ O ZGŁOSZENIE SIĘ DO BIURA ZZ KADRA PO DRUK OŚWIADCZENIA W SPRAWIE COVID-19

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056