Związkowe

stanislawskiStanisławski: naszą ambicją jest przeprowadzić przez okres zmian wszystkich pracowników, nie utracić z pola widzenia ani jednego człowieka.

Pojęcie Rady Pracowników wprowadzone zostało przez polskiego ustawodawcę, w ustawie o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji z dnia 7 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 79, poz. 550).

W siedzibie PZZ „KADRA" w Katowicach w dniu 13 lutego 2015r. odbyło się Zebranie Delegatów Związku Zawodowego „KADRA" Kompanii Węglowej S.A. które poprowadził Wiceprzewodniczący PZZ „KADRA" – Bogusław Studencki.

W dniu 19.03.2015 r odbyło się spotkanie Wiceprezesa Zarządu Pana Przemysława Walczaka ze stroną społeczną. Głównym tematem spotkania była próba uzgodnienia wspólnego stanowiska Zarządu i Związków Zawodowych odnośnie realizacji funduszu płac za 2015 rok.

choinkaSzanowne Koleżanki i Koledzy!


Powoli kończy się rok 2014 – trudny rok, obfitujący w wiele wydarzeń, dotąd nam nieznanych. Rok wielu złych decyzji oraz braku koncepcji, co do dalszej rozsądnej egzystencji górnictwa.

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056