Związkowe

W dniu 31 marca 2017 roku w Katowicach, w siedzibie Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA”, odbyło się posiedzenie wyborcze Komisji Młodych. Zebrani członkowie Komisji wybrali nowy Zarząd Komisji Młodych na nadchodzące 4 lata. Spotkanie otworzył Dariusz Trzcionka – Przewodniczący PZZ „KADRA”, natomiast obrady prowadziła dotychczasowa Przewodnicząca KM – kol. Wioletta Janoszka.

posiedzenie sekcjiW dniu 16 marca 2017 roku odbyło się połączone posiedzenie Sekcji Pozostałych Zakładów i Sekcji Przedsiębiorstw Komunalnych i Usługowych. Spotkanie otworzył Bogusław Studencki – Wiceprzewodniczący PZZ „KADRA” wraz z Andrzejem Marciszewskim – Przewodniczącym Sekcji Pozostałych Zakładów i Andrzejem Domagałą – Przewodniczącym Sekcji Przedsiębiorstw Komunalnych i Usługowych.

kadra zebraniePrzewodniczący Dariusz Trzcionka otworzył w dniu 31 marca 2016r. posiedzenie Zarządu Głównego Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA”.

zarębaW dniu 20 lutego br. w Warszawie, w siedzibie Federacji Związków Zawodowych PKP, odbyło się posiedzenie wyborcze Komisji Młodych Forum Związków Zawodowych. Zebrani delegaci w liczbie 65 osób, którzy należeli do 14 z 18 konfederacji związkowych zgłoszonych do KM FZZ wybrali przewodniczącego i zarząd KM FZZ na nadchodzące 4 lata.

W czwartek 10 września br. obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. W posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący PZZ „KADRA" Dariusz Trzcionka. W trakcie spotkania omówiono sytuację w spółrząd kach: Węglokoks Kraj, Spółka Restrukturyzacji Kopalń i Kompania Węglowa.

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056