Związkowe

talony 2017

twinpiggs

25-lecieW dniu 4 czerwca 2014 roku Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA” obchodziło 25-lecie swojej działalności.

W środę 26 lipca odbyło się posiedzenie Zarządu MZZ „Kadra" Górnictwo. W trakcie zebrania członkowie zarządu omówili bieżącą sytuację w górnictwie węgla kamiennego oraz w spółkach górniczych, w których działa MZZKG.

W dniu 31 marca 2017 roku w Katowicach, w siedzibie Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA”, odbyło się posiedzenie wyborcze Komisji Młodych. Zebrani członkowie Komisji wybrali nowy Zarząd Komisji Młodych na nadchodzące 4 lata. Spotkanie otworzył Dariusz Trzcionka – Przewodniczący PZZ „KADRA”, natomiast obrady prowadziła dotychczasowa Przewodnicząca KM – kol. Wioletta Janoszka.

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056