Związkowe

Stanowisko Związku Zawodowego „Kadra" Górnictwo w sprawie apelu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego z dnia 26 marca 2020 roku.

Informujemy, że została zawieszona praca Biura PZZ „KADRA” w okresie 16 do 20 marca 2020 r. w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania rozpowszechniania wirusa COVID19.

Poniżej prezentujemy stanowisko MZZ "Kadra" Górnictwo w sprawie projektu działań restrukturyzacyjnych w Polskiej Grupie Górniczej.

W związku z Uchwałą Zarządu Polskiej Grupy Górniczej, dotyczącej weryfikacji wydatków i przychodów Międzyzakładowy Związek Zawodowy "Kadra" Górnictwo informuje co następuje.

W zawiązku z brakiem ustaleń między stronami Porozumienia z 23 kwietnia 2018 roku odnośnie zasad wypłaty 14-tej pensji za 2019 r., MZZ „Kadra” Górnictwo wystosowało do Zarządu PGG pismo w tym temacie.

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056